Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de diciembre, 2010

No Nadal, tamén libros

Contos dos Estados Unidos

The Odd Egg

;

The Giving Tree

Rufina invitou a tres profesoras americanas a contarnos algúns contos que se lle contan aos rapaces no seu país.  Alley Stonestreet, Valentina Plache e Jaclyn Burgess   relatáronos  The Giving Tree. This is the story of a tree and a boy. É a historia dunha árbore e dun neno. The boy ask for money , but the tree had no money only had apples. And it gave him all the apples. O rapaz pediulle cartos, pero non tiña, soamente podía ofrecerlle as súas mazás para que as vendese, así que decidiu darllas. The boy grew and he wanted a wife and children but he needed a home for living with them. The tree gave him his branches for building it. O rapaz medrou e quería ter muller e fillos. Precisaba unha casa, e  a árbore deulle as súas pólas para construíla. The boy went on growing and he wants to sail away, but he needed a boat. The tree gave him his trunk for making it. O neno seguiu medrando e quería navegar, pero non tiña un barco, así que a árbore deulle o seu tronco para qu

Un sobresaliente para o CEIP de Quintela

AS PREGUNTAS DE RUFINA

Xa sabedes que Rufina sempre está argallando.  Está de viaxe por África, pero grazas aos avances das tecnoloxías da comunicación segue enviándonos desafíos.  Aquí tendes a carta que nos enviou ao correo electrónico da Reibonteca.

Renovación Consello Escolar

ACTA DE PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS ELEXIDOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO XUNTA ELECTORAL Cándido Miranda Miranda, Director do C.E.I.P. Reibón de Moaña e Presidente da XUNTA ELECTORAL do Centro, unha vez rematados os diferentes actos electorais para proceder á renovación do Consello Escolar do Centro e recibidas as actas correspondentes por parte das mesas electorais, en nome da Xunta Electoral: CERTIFICO: 1.- Que foi proclamada candidata elexida como representante do profesorado do Centro:  Ana Mª García Gómez 2.- Que foi proclamada candidata elexida como representante dos pais e nais do alumnado :  Mª Esther Paz Otero E para que conste, queda firmada a presente Acta de proclamación de membros elexidos para a renovación do Consello Escolar de Centro en Moaña a 01 de decembro de 2010. O Director