Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de septiembre, 2013

Biblioteca, ludeteca e actividades

 Biblioteca, ludeteca e actividades O mércores , día 2 de outubro ,ademais das actividades, empezarán as sesións de biblioteca e ludoteca, a cargo do profesorado do centro. O horario será, como sempre, de 16 a 17.15 horas           ( Luns,   mércores, xoves e venres ). Como informamos nas distintas asembleas, non haberá autobuses as 17.15 horas. Á saída, ás 17.15 horas, haberá que vir a recoller ós nenos e nenas que se queden a biblioteca, ludoteca ou actividades. No caso dos nenos e nenas que se vaian andando, haberá que firmar un papel de autorización no colexio. Recordamos que os autobuses sairán ás 14.20 para a alumnado que non é de comedor e ás 15.20 para o alumnado de comedor. NOTAS As persoas que queiran colaborar na ANPA poden acercarse esta semana polas tardes, ( de 16 a 17.15horas ). No colexio de Seara hai un servizo aberto de Plan Madruga. A documentación para acollerse a este servizo está no local da Anpa do Ceip Reibón. HORARIOS

Aclaración calculo comedores

INFORMACIÓN ACLARATORIA SOBRE   NORMATIVA COMEDORES 1 .- Non hai que facer autodeclaración ( no seu lugar terán que presentar as correspondentes certificacións)   nos seguintes casos : -           Unidades familiares en situación socioeconómica de exclusión social -           Situacións de acollemento familiar -           Alumnos ou alumnas con discapacidade superior ó 33% -           Unidades familiares vítimas de violencia de xénero ou terrorismo 2.-   No computo dos membros da unidade familiar non entran os fillos maiores de 18 anos, ou que os cumpran no ano (hasta o 31 de decembro) 3.- Nas parellas de feito só un dos membros (pai ou nai) pode formar unidade familiar cos fillos.
NOVO DECRETO DE COMEDORES ESCOLARES A Xunta de Galicia publicou no DOG do 13 de agosto un novo decreto de comedores escolares. Este decreto establece que o sistema de pago basearase na declaración da renda do ano 2012 establecendo pagos de 0, 1, 2.5 e 4.5 euros diarios, segundo os casos. A cantidade a pagar obterase da combinación das seguintes casiñas :  450+452-454+457+460-461-741. O resultado dividirase polo número de membros da unidade familiar.   No caso de persoas que non teñan que presentar a declaración da renda, utilizarán os datos do borrador para facer os cálculos. Os pagos faranse nas contas bancarias que indicará a Xunta entre os días 1 a 20 do mes seguinte . Para establecer canto lle corresponderá pagar a cada usuario do comedor deberá de presentarse no colexio debidamente cuberto, antes do día 28 de setembro , o “Modelo de autodeclaración e especificacións”   que se adxunta a esta nota